Finishing w branży drukarskiej

Co to jest finishing

Co to jest finishing?

Tak zwane wykańczanie jest to nie tylko sztancowanie i konfekcjonowanie, ale też uszlachetnianie etykiety przez nałożenie lakieru całościowego lub lakier wybiórczy, złocenie, srebrzenie, wykrawanie, foliowanie, wytłaczanie, nakładanie farby sitem, wybiórcze kolory pantonowe oraz rozcinanie wzdłużne i konfekcjonowanie. Najłatwiej ten proces nazwać jednym słowem finishing lub wykańczanie etykiety. Maszynę semi rotacyjną stosuje się przede wszystkim do produkcji samoprzylepnych etykiet. Jednak to nie jedyna zaleta tej maszyny. Jednoczesna możliwość sztancowania oraz laminowania na zimno, daje nam doskonały produkt w jednym przebiegu. Istnieje również możliwość dodania innych stacji modułowych (np. Stację lakierowania UV), które pozwolą stworzyć całą linię do finishingu I konfekcjonowania, w bardzo rozsądnej cenie. Gdy spo­j­rzy­­my na te pa­­ra­­me­­try, 5 min i 4 mb, to wi­­dać, że to ma­­szy­­na nie­­ma­­jąca so­­bie rów­nych. Za­­sto­­so­­wa­­nie ty­l­ko je­d­ne­­go cy­­li­n­dra i ma­­łych wy­­kro­j­ni­­ków, czy­­nią ją mi­­strzem oszczęd­no­­ści w ko­sz­tach wy­­two­­rze­­nia ety­­kie­­ty.

Korzystamy z najlepszej elektroniki Mitsubishi, co przyczynia się do wyższych i lepszych osiągów naszej maszyny. Maszyny są dostępne z szerokością wstęgi do 330 mm. Semirotacja, to bardzo ekonomicznie uzasadniony sposób wykrawania przy małych nakładach etykiet. Finishing jest niezbędny do każdej drukarki, szczególnie cyfrowej. Etykiety samoprzylepne są coraz bogate, co pociąga za sobą wymóg, aby maszyny do uszlachetnienia etykiet stawały się bardziej technologicznie zaawansowane. Skończyły się czasy, kiedy za całe wykończenie etykiety wystarczało jej wysztancowanie i przewinięcie do odpowiedniej wielkości na roli. Dziś sztancowanie, czy wykrawanie etykiety jest podstawową operacją, która może być wykonana po druku, ale też przed drukiem cyfrowym etykiety. Jednak w wielu przypadkach w dalszym ciągu trzeba korzystać z wykorzystania druku tradycyjnego.

Jest duża potrzeba wyjaśnienia różnic między maszyną semi – rotacyjną a zwykłą rotacyjna. Nawet nie bardzo wiadomo jak to pisać; semirotacja, czy semi- rotacja?

Samo wykrawanie etykiet, też jest często nazywane wycinaniem, sztancowaniem, (stancowaniem), lub finishingiem. Do tego jeszcze dochodzą takie pojęcia jak wykańczanie etykiety czy przewijanie etykiety. Nie wspomnę już o uszlachetnianiu etykiety, co najczęściej znaczy lakierowanie wybiórcze, złocenie etykiet, czy ich tłoczenie (embossing).